Quran Möcüzələri

Elektrikdən istifadə

“...Onun üçün mis mədənini sel kimi əridib axıtdıq...” (Səba surəsi, 12)

Allah`ın hz. Süleymanın ixtiyarına verdiyi böyük nemətlərdən biri ərimiş mis mədənidir. Bu ayəni müxtəlif mənalarda izah etmək mümkündür.

Ərimiş misdən istifadə olunması ilə hz. Süleymanın dövründə elektrik enerjisindən istifadə edilən yüksək texnologiyanın mövcudluğuna işarə edilmiş ola bilər. Bəlli olduğu kimi, mis elektriki və istiliyi ən yaxşı ötürən metallardan biridir və o, məhz bu cəhəti ilə elektrik sənayesinin əsasını təşkil edir. Dünyada istehsal edilən misin bir hissəsi elektrik sənayesində istifadə olunur.

Ola bilər ki, ayədə bildirilən “sel kimi əridib axıtdıq” ifadəsi də elektrikin çox geniş sahələrdə istifadə oluna bilməsinə işarədir (ən doğrusunu Allah bilir).